Početkom 80-ih godina prošloga stoljeća izgrađena je kuća za duhovne vježbe sestara u sklopu samostana u Bijelome Polju. U toj kući organizirani su i molitveno-odgojni susreti za mlade te drugi duhovni sadržaji. Kuća je u vrijeme Domovinskog rata teško oštećena.

Nakon povrataka sestara u Bijelo Polje ponovno se osjetila potreba za jednom kućom u kojoj bi se odvijali duhovni programi. Pristupilo se obnovi oštećene „nove kuće“ a sama obnova bila je zahtjevna i dugotrajna. O 22. obljetnici izlaska posljednjih sestara iz Bijelog Polja u Domovinskom ratu, 16. svibnja 2014., mjesni biskup mons. dr. Ratko Perić blagoslovio je Duhovni centar. Ovo je bio velik dan za našu zajednicu zato se okupilo oko 90 sestra da zahvale Gospodinu što smo se vratili u svoju „novu kuću“ u kojoj ćemo ponovno promišljati o Božjoj ljubavi koju ima za svaku od nas i razgovarati s Isusom kao Samarijanka na zdencu. Molili smo za sve naše dobročinitelje koji su nam pomogli u obnovi centra.

Kao i na samom početku u ovaj Dom molitve dolaze svi koji se žele okrijepiti na izvoru Božje riječi i osluškivati nadahnuća u osami pred Isusom. Danas u Duhovnom centru imamo duhovne vježbe za sestre, seminare za mlade, seminare posta, molitve i šutnje, duhovne obnove za molitvene zajednice, obitelji, edukacijske susrete…

Ovaj dom izrastao je iz ruševine i kao da nam svima poručuje da u njegovu okrilju i mi sagradimo svoje živote na zaglavnom kamenu – Isusu.

https://ssf-mostar.com/