Iz života Crkve

„Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14): Kristova je ljubav ta koja ispunjava naša srca i potiče nas na evangelizaciju. On – danas kao i nekoć – šalje nas po putovima svijeta da naviještamo njegovo evanđelje svim narodima na zemlji (usp. Mt 28, 19). Svojom ljubavlju, Isus Krist privlači sebi ljude svih pokoljenja: u svakom dobu on sabire svoju Crkvu povjeravajući joj navještaj evanđelja, s nalogom koji ne zastarijeva. Zbog toga i danas postoji potreba za snažnijim zauzimanjem Crkve za novu evangelizaciju kako bi se ponovno otkrilo radost vjere i iznova pronašlo oduševljenje za prenošenje vjere. (papa Franjo)

Duhovno-teološki kutak

Evanđelje nastavlja biti viješću, lijepom poput milosti i žarkom poput ljubavi, koja preobražava onoga koji je primi srcem djeteta: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima” (Mt 11, 25). Evanđelje nastavlja biti izvorom blaženstva za onoga koji ga, poput Marije iz Nazareta, primi siromašnim i raspoloživim srcem: „Neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1, 38). Evanđelje nastavlja biti hodom slobode za onoga koji ga, poput Franje, primi u njegovoj neposrednosti, u njegovoj svježini i u njegovoj radikalnosti: „Ovo je ono što hoću, ovo je ono što tražim”. Evanđelje nastavlja biti Evanđeljem onda kada svaki od nas, premda vodeći računa o vlastitom siromaštvu, smogne hrabrosti živjeti ga. (fra José Rodríguez Carballo)

 

Blagoslovi nas da slušamo glas evanđeoskih riječi i sva Božja nadahnuća koja su dar tvoje dobrote, te da se s tvojom milošću po njima ravnamo.
M. Margarita Pucher

https://ssf-mostar.com/