Ljubiti Boga nepodijeljenom ljubavlju i služiti svim ljudima uprisutnjujući Kristovu ljubav.

Molitvom i naviještanjem Radosne vijesti ohrabrivati sve da žive u miru i radosti.

Nekrologij

Multimedija

sv. Franjo Asiški Bog moj, sve moje! sv. Franjo Asiški Poznajem Krista siromašnog i raspetog i to mi je dosta! sv. Franjo Asiški Ljubav nije ljubljena!
https://ssf-mostar.com/