Nakon Drugog svjetskog rata sestre u Hercegovini postale su „župne sestre” zbog društvenih i političkih okolnosti, zbog potrebe opstanka na ovim prostorima, ali i zbog potreba mjesne Crkve. Sve do 60-ih godina prošloga stoljeća sestre su se bavile samo domaćinskim poslovima u franjevačkim samostanima i župama. Od tada počinju pomagati svećenicima u katehiziranju djece, vode liturgijsko pjevanje, rade u sakristijama i brinu o uređenju crkve.

Župna kateheza

Glazbeno djelovanje

Sakristanska služba

Domaćinska djelatnost

https://ssf-mostar.com/