Osnivanje podružnice

Prijeka potreba za kućom u Zagrebu javila se 60-tih godina. U to je vrijeme u Zagrebu otvoren Katehetski institut, a provincijalna uprava nije imala kamo smjestiti sestre koje su pohađale taj institut, institut za crkvenu glazbu te druge škole i fakultete. U lipnju 1964. kupljena je obiteljska kuća u izgradnji. Prostor je bio premalen pa se 1988. pristupilo izgradnji novoga krila, a stara kuća je temeljito obnovljena. U njoj je našla mjesto i kapelica posvećena Prečistom Srcu Marijinu. Radovi su okončani u svibnju 1990. kad je kuću i kapelicu blagoslovio blagopokojni kardinal dr. Franjo Kuharić.

Godine 2021. pristupilo se ponovnoj obnovi i rekonstrukciji kuće.

Dugo je ova kuća bila kuća za studentice. S vremenom su u nju došle i sestre koje su kao medicinske sestre radile u zagrebačkim bolnicama te vjeroučiteljice i pastoralne suradnice u župi Marije Pomoćnice.

Danas

Danas u ovoj kući živi 10 sestara. Sestre rade na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i u katehizaciji, a kuća je u stanju prihvatiti i sestre koje u Zagreb dolaze u različitim prigodama: na razne skupove, tečajeve, liječenje i s drugim različitim potrebama i poslovima.

https://ssf-mostar.com/