Sv. Franjo ni izdaleka nije pomišljao da je došao do onoga što je želio postići i, ustrajavajući neumorno u odluci svete obnove, uvijek se nadao da može započeti nanovo…, mišljaše poduzeti put veće savršenosti… (Franjevački izvori)

Redovnički i franjevački odgoj neprestani je hod kroz koji čovjek prolazi te se kao trajan proces nastavlja nakon položenih doživotnih zavjeta i provodi tijekom cijeloga života. Poziv na trajni odgoj ima svoj početak i uporište u Božjem poticaju, u Bogu koji poziva čovjeka u svakom trenutku i progovara kroz različite događaje svagdanjega života u zajednici i svijetu. To je „postupno usvajanje Kristovih osjećaja“, hod koji uključuje cijelu osobu: srce, um i snagu. Važno je da sestra trajno osjeća potrebu samoodgoja, duhovnog obraćenja i proučavanja baštine Družbe.

Osim sredstvima samoodogoja trajni odgoj promičemo djelatnim sudjelovanjem u činima zajedničkog života i susretima koji se organiziraju na razini Provincije:

  • Molitveni dnevni red zajednice
  • Božansko čitanje Riječi Božje
  • Duhovne vježbe i obnove
  • Dan pustinje
  • Tečajevi usavršavanja u struci
  • Sudjelovanje u životu mjesne Crkve i raznim društvenim događanjima

Odgoj se u našoj Družbi nadahnjuje naukom Crkve, koja crpi snagu iz Božje riječi, iz Predaje, iz povijesnoga iskustva i iz novoga teološkog i psihološkog razvoja u naše vrijeme. Život i djelo sv. Franje i franjevačkog pokreta vrelo je i nadahnuće za naš odgoj. Slijedimo duh svoje utemeljiteljice i sestara koje su ostvarile svoje odgojno poslanje i služenje u Crkvi imajući u vidu potrebe čovjeka svoga vremena.

(Prema: Konstitucije i Odredbe Družbe ŠSFKK, Odgojni plan Družbe, Statuti Provincije Svete obitelji)

https://ssf-mostar.com/