Danas je za Zajednicu najznačajnija šivaonica redovničkih odijela u Bijelome Polju. U vrijeme rata u BiH bila je smještena u sestarskome samostanu u Međugorju, a 2005. ponovno vraćena u Bijelo Polje. Redovnička je odijela, kako prije tako i danas, šivao maleni broj za to osposobljenih sestara, koje su se s ljubavlju posvećivale tom poslu ne pitajući za vrijeme i umor. Danas je, posebice, broj sestara, uposlenih u šivaonici, vrlo malen.

Osim šivanja redovničkih odijela sestre su do devedesetih godina šivale i odjeću i posteljinu te izrađivale madrace i jorgane po narudžbi.

https://ssf-mostar.com/