Osnivanje podružnice

U Sarajevo sestre dolaze 1951. radi školovanja te se odmah nakon završenog školovanja prve sestre zapošljavaju u bolnici Koševo (1953.). Provincija nije imala vlastitu kuću a sestre su stanovale privatno. Godine 1961. kupljena je mala kuća (Čapajeva 9) u koju su se sestre iste godine uselile. Bio je to prvi skromni dom u vlasništvu Provincije nakon što su provedbom Zakona o nacionalizaciji bile oduzete sve kuće osim one u Bijelome Polju. Kuću je blagoslovio biskup Tomislav Jablanović, a svečanost blagoslova upriličena je 22. kolovoza 1968., na blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice, kojoj je posvećena kućna kapela.

Za vrijeme Domovinskoga rata kuća je nekoliko mjeseci bila napuštena. Posljednje sestre izišle su u ožujku 1994., a vratile su se u kolovozu iste godine.

Danas

Niz godina kuća je služila za učenice koje su pohađale medicinsku školu, studirale na Katehetskom institutu ili pohađale druge škole/fakultete. Trenutno u kući žive sestre koje rade u zdravstvu i u Katoličkom školskom centru.

https://ssf-mostar.com/