Put do ostvarenja poziva vodi kroz odgojna razdoblja Družbe a svako razdoblje slijedi svoj formacijski program i postupno uvođenje u život zajednice. Svrha je odgoja rast čitave ljudske osobe u neprestanom slušanju Božjega poziva, u odgovaranju na njega i u trajnom usklađivanju s Božjim planom. To je bio put sv. Franje koji je imao „izgled čovjeka novoga i s drugoga svijeta“.

Početni odgoj prati djevojku od njezina pristupanja Družbi do polaganja doživotnih zavjeta, a u našoj Provinciji ima ove etape:

  • Kandidatura,
  • Postulatura,
  • Novicijat
  • Juniorat.

Kandidatura. U našoj Zajednici djevojke se redovito primaju u kandidaturu u dobi od završene osmogodišnje škole. Kod primanja djevojaka vodi se računa o njezinu psihičkom i tjelesnom zdravlju, te sredini iz koje dolazi, osobito obitelji.

Kandidatura je razdoblje učvršćivanja u vrjednotama u koje vjeruje te otkrivanja sposobnosti koje su joj prirođene. Sestarska zajednica svjedočanstvom redovničkoga života u radosti i jednostavnosti nastoji pomoći kandidatkinji da što dublje upozna sebe. Redovnički odgoj polaže posebnu važnost na poznavanje života Crkve, društva i svijeta mladih, apostolata i svega što pridonosi dozrijevanju s obzirom na nakanu kandidatkinje da prihvati oblik života Školske sestre franjevke. Vrijeme kandidature traje najmanje godinu dana.

Postulatura. Cilj je postulature dovesti pripravnicu za redovnički život do takve duhovne, ljudske i afektivne zrelosti da bude sposobna preuzeti obveze redovničkog života. To je povoljno vrijeme da postulantkinja produbi duhovnost koju želi živjeti i da teoretski i praktično upozna oblike djelovanja i služenja svojstvena našoj Družbi i Provinciji. Postulatura traje godinu dana i kroz to vrijeme postulantkinja ne pohađa građansku školu.

Novicijat je privilegirano vrijemeu početnoj formaciji kroz koje treba proći svaka djevojka pozvana na posvećeni način života. Glavna je svrha novicijata da novakinja upozna bitne zahtjeve, smisao i ljepotu redovničkoga života i trudi se živjeti evanđeoske savjete čistoće, siromaštva i poslušnosti na koje će se obvezati zavjetima. To je vrijeme uvođenja u redovnički način života, temeljitijeg produbljivanja vjere, osobnog poziva na duboko zajedništvo s Bogom te franjevačke okrenutosti bližnjima. Novakinja upoznaje duh Pravila i zakonodavstva Crkve i Družbe te duhovnu baštinu sestara. Odgojnim se sredstvima provjeravaju nakane i prikladnost novakinja za naš oblik života. Najniža dob za primanje u novicijat je 17 godina života, a traje punih dvanaest mjeseci.

Juniorat započinje neposredno nakon polaganja prvih privremenih zavjeta, a u našoj Provinciji redovito traje pet godina. Svrha mu je produbljivanje redovničkog života započetog po prvim zavjetima, kako bi do doživotnih zavjeta sestre juniorke stekle potrebnu duhovnu zrelost i pripravile se za apostolat. Tijekom razdoblja juniorata sestre imaju redovito svoje odgojne susrete koji im pomažu sagledati i vrjednovati vlastiti hod i ukorjenjivanje u zajednicu kroz svagdanji hod sa sestrama.

(Prema: Konstitucije i Odredbe Družbe ŠSFKK, Odgojni plan Družbe, Statuti Provincije Svete obitelji)

Kontakt osobe:
S. Slavica Barbarić, odgajateljica kandidatica i postulantica

Mail: sslavab@gmail.com
Tel.: +387 (0)36 345 411
Potoci 1, BiH – 88101 Mostar

S. Marijana Selak, odgajateljica novakinja
Mail: mareselak@gmail.com
Tel.: +387 (0)36 345 411
Potoci 1, BiH – 88101 Mostar

https://ssf-mostar.com/