Korijeni Družbe u Grazu

Družba Školskih sestara franjevaka Krista Kralja ima svoje korijene u Družbi Školskih sestara franjevaka iz Graza (Austrija) koju je ustanovila s. Franciska Antonija Lampel (1843.) i u njoj utvrđivala franjevački duh prema statutima zasnovanim na Pravilu Trećega reda sv. Franje.

Osnutak Družbe u Mariboru

Godine 1864. došle su prve četiri sestre iz Graza u Maribor, a godine 1869. mariborska se podružnica, zalaganjem s. Margarite Pucher, odijelila od kuće matice u Grazu i postala samostalnom Družbom s matičnom kućom i sjedištem u Mariboru. Mariborski biskup Maksimilijan Stepišnik imenovao je 13. rujna 1869. godine s. Margaritu, utemeljiteljicu nove Družbe, prvom vrhovnom predstojnicom. Prvotni cilj nove Družbe bio je učvrstiti franjevački duh služenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti s djecom i djevojkama, posebice u korist onih iz najsiromašnijih društvenih slojeva.

Duhovni i zajednički život temeljio se na Pravilu trećeg reda sv. Franje, na Statutima izvorne Družbe i uputama crkvenih dokumenata.

Razvoj Družbe

Do kraja 19. stoljeća Družba se proširila slovenskim krajevima, a potkraj 19. i početkom 20. stoljeća i u druge dijelove Austro-ugarske monarhije (sadašnja BiH i Hrvatska). Prešla je također granice Europe i otvorila podružnice u Africi (Egipat) i u Sjedinjenim Američkim Državama. Između dva svjetska rata sestre su došle i u Južnu Ameriku.

Osim već spomenutih, danas je Družba prisutna u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Argentini, Urugvaju, Paragvaju, DR Kongu i Ugandi.

Sveta kongregacija za redovnike 9. svibnja 1922. odlukom Decretum laudis priznala je Družbu redovničkom ustanovom papinskoga prava i odobrila njezine prve Konstitucije. Iste godine Družba je prvi put podijeljena na provincije. Na Vrhovnom kapitulu 1935. naziv Družba školskih sestara franjevaka proširen je dodatkom “Krista Kralja”.

Zbog ratnih prilika godine 1941. sestre su bile prisiljene napustiti kuću maticu u Mariboru, a vrhovno je sjedište premješteno u Rim (Via dei Colli della Farnesina 140). Od 2004. godine vrhovno sjedište je u Grottaferrati (Rim).


Naziv: Školske sestre franjevke Krista Kralja

Utemeljiteljica: s. M. Margarita Pucher (Kapela kod Radgone, 6. ožujka 1818. – Maribor, 6. ožujka 1901.)

Mjesto i datum ustanovljenja: Maribor (Slovenija), 13. rujna 1869.

Matična kuća: Do 1941. u Mariboru. Godine 1941. kuću su zauzeli Nijemci, a poslije su je nacionalizirali komunisti. Godine 1999. slovenska vlast ju je djelomice vratila Družbi.

Generalna kuća: Godine 1941. dopuštenjem Svete Stolice premještena je iz Maribora u Rim. Danas je na adresi: Via Bruno Buozzi 1; 00046 Grottaferrata (RM).

Pri talijanskoj državi registrirana je kao: Congregazione – Ente morale 513, Casa generalizia della congregazione delle suore scolastiche francescane di Cristo Re (Tribunale civile di Roma).

Vrhovna predstojnica: s. M. Veronika Verbič (članica Mariborske provincije), izabrana na Redovitom vrhovnom kapitulu 2023. godine.


Danas Družbu čini sedam Provincija i Rimska regija, a broji ukupno 819 članica.

  • Mariborska provincija Bezgrješnog začeća (Slovenija)
  • Splitska provincija Presvetog Srca Isusova (Hrvatska) s delegaturom u DR Kongu
  • Lemontska provincija Svetog Franje Asiškog (SAD)
  • Mostarska provincija Svete Obitelji (BiH)
  • Provincija Svetoga Josipa Argentina/Uruguay
  • Bosansko-hrvatska provincija Prečistoga Srca Marijina (BiH)
  • Provincija Uznesenja Marijina Paraguay
  • Rimska regija Bezgrješnog začeća
https://ssf-mostar.com/