S. M. Pulherija Vida Zovko

S. M. Pulherija Vida Zovko

5. ožujka 2025.

Rođena: 1. studenog 1889., Mostar
Novicijat: 15. kolovoza 1908., Maribor
Prvi zavjeti: 15. kolovoza 1909., Maribor
Vječni zavjeti: nema točnog datuma492
Preminula: 5. ožujka 1918., Kansas City, USA

S. Pulherija Vida spada u prvi naraštaj naših sestara iz Hercegovine. Roditelji su joj Ante i Petronila Komadina. U novicijat je stupila zajedno sa s. Vladimirom Cvitanović. No za razliku od nje, s. Pulherija nije se vratila u Hercegovinu nakon novicijata. Tek nekoliko tjedana nakon prvih zavjeta, zajedno s još tri sestre poslana je u USA, gdje je Kongregacija otvarala prvu podružnicu u Kansas Cityju. Tu su sestre preuzele rad u hrvatskoj župnoj školi (župa sv. Ivana Krstitelja) kamo ih je pozvao župnik p. Davorin Krmpotić.

Po naravi s. Pulherija je bila vedra osoba, puna života i radosti koje je obilno ižarivala na svom radnom mjestu i među sestrama, u svakoj prilici svagdanjeg života. Imala je stručnu spremu za rad s djecom u vrtiću. No, stubokom se promijenila kad je saznala da mora poći u Ameriku. Kao da je klonula tijelom i duhom. Pogleda li se ono što je zapisano o s. Pulheriji i o životu sestara u Kansas Citiyju prvih godina, može se reći da se s. Pulherija razboljela i umrla od domotužja.

U Kansas Cityju je počela poučavati u prvom razredu pučke škole. Zajedno s drugim susestrama trpjela je teškoće koje nosi sa sobom djelovanje u sredini za koju nisu bile pripravljene, čiji jezik nisu poznavale, a opseg posla bio je mnogo veći od onog čemu su mogle normalno zadovoljiti. Osim ovoga bilo je i drugih problema unutar i izvan zajednice.

S. Pulherija počela je pobolijevati već krajem 1911. U srpnju 1916., počela se žaliti na bolest i slabost, a da nije znala objasniti što ju boli. Unatoč tome započela je novu školsku godinu. U ljetnim školskim praznicima, kolovoza 1917. imala je operaciju slijepog crijeva i tada se ustanovilo da ima i crijevnu tuberkulozu. Činilo se da će se oporaviti i na izvan je izgledalo tako, ali ona je bila zaista teško bolesna. Krajem godine počela se žaliti na bol u plućima no, nastavljala je raditi u školi. Sve do pet dana pred smrt koja ju je pohodila 5. ožujka 1918.

Pokopana je na mjesnom groblju Mt. Calvary. Ona je prva sestra naše Kongregacije umrla u USA.[2]


[1] U sjeverno-američkoj provinciji sv. Franje (Lemont) nigdje nema podatka o vremenu i mjestu polaganja vječnih zavjeta. U GAŠSF navodi se ovaj podatak: 3. studenog 1912., Maribor.
[2] Kronika materine hiše, str. 135 i 147-148; KROpok, br. 91; Kronika podružnice Školskih sestara franjevki, Kansas City, USA, 1909.-1918.

(S. Natalija Palac, U Knjigu života upisane, Mostar, 2013., str. 339-340.)

Pregledaj cjeli kalendar

https://ssf-mostar.com/