Adresa: Franjevačka 88, Mostar, BiH

E-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org

Telefon: 00387(0)36 333 170

Fax: 00387(0)36 312 905

Mrežna stranica: https://ssf-mostar.com

https://ssf-mostar.com/