Dugu tradiciju u Zajednici ima pravljenje kreme za kožne bolesti, ekcem i psorijazu. Pravljenje kreme u baštinu je ostavila pokojna sestra Krispina Dugandžić (1885.-1963.), koja je i sama bila bolničarka. Recept je dobila od vojnog liječnika, Austrijanca, u Prvom svjetskom ratu. Sama se tim bavila sve do svoje smrti.

Nakon s. Krispine kremu su pravile s. Ferdinanda Bandur (1890.-1973.) i s. Laurencija Ćurić (1906.-1983.). 

Sada se pravljenjem kreme bavi s. Silvana Rozić.

Kontakt: +387/36/ 449-200