Povijest i apostolsko djelovanje

Zajednica sestara u Dubrovniku postoji od 1982. U Dubrovniku su pohađale medicinsku i ugostiteljsku školu, a jedna je sestra predavala jezike u Biskupskoj sjemenišnoj gimnaziji “Ruđer Bošković”. Stanovale su u iznajmljenim stanovima koje su više puta mijenjale. Obiteljsku kuću u Izvijačici 3, sestrama je oporučno ostavila gospođa Marija Babić 1987. godine. Uvjet darovateljice bio je da sestre skrbe o njoj i njezinoj bolesnoj kćeri do smrti. Od tada tu živi i djeluje zajednica sestara zaposlenih u bolnici i školi. 

Kuća je tijekom zadnjih godina prilagođavana potrebama sestarske zajednice. Godine 1999. na prostoru postojeće terase izgrađena je i kapelica posvećena sv. Josipu.

Danas

Danas kuća u Dubrovniku služi za odmor.

https://ssf-mostar.com/