Drugi radni tjedan XVI. redovitog vrhovnog kapitula

Osluškujući Duha Svetoga hodimo zajedno u novosti života

Drugi tjedan Kapitula započeo je i odvijao se u znaku zakonodavstva Družbe. Prema predviđenom programu, uslijedio je desetodnevni rad na obnovi Konstitucija i Odredaba.

Pregledno izlaganje s. Natalije Palac Stoljeće Konstitucija (1922. – 2022.) poslužilo je kao dobra podloga i uvod u rad. S. Natalija je ponudila jasan uvid u povijest nastanka vlastitog zakonodavstva Družbe. Govorila je o razdoblju koje mu je prethodilo kao i o važnosti postojanja vlastite legislative koja se nekada rijetko mijenjala kako bi pratila potrebe vremena i života, što je veoma važno i čega smo danas puno svjesnije.

Obnova Konstitucija i Odredaba odvijala se pod vodstvom profesora kanonskog prava p. Yujia Sugaware, DI, koji nas je uputio u način rada. Najprije se radilo u manjim skupinama a potom u plenumu kako bi se odgovorilo na moguća pitanja, raspravilo nedoumice, iznio novi prijedlog ili poboljšao postojeći. Svaki je članak pomnjivo analiziran i vrednovan. Do izražaja je došla kreativnost sestara u zapažanju detalja, ustrajnost u traženju pojašnjenja i što bolje prilagodbe teksta zahtjevima redovničkoga života i potrebama preustroja Družbe. Zahvaljujući homilijama p. Sugaware, koji nas je za vrijeme jutarnjih euharistijskih slavlja poticao na dublje promišljanje redovničkoga poziva i evangelizacijskog poslanja Družbe, rad se odvijao u kvalitetnoj i plodnoj suradnji.

Boljitku zajedništva i odmoru od zakonodavnih tekstova doprinio je hodočasnički dan. U nedjelju, 16. srpnja hodočastile smo u dva franjevačka mjesta pod vodstvom s. Maristele Palac. Ona se kao vrsna organizatorica potrudila izraditi i prigodnu knjižicu koja je ipak bila premalena da bi sabrala sva njezina usputna pojašnjenja i tumačenja.

Put nas je najprije vodio u Greccio. Mjesto gdje je Franjo prije 800 godina želio na što vjerodostojniji način oživjeti događaj Gospodinova rođenja u Betlehemu. U tom franjevačkom Betlehemu sabrale smo se na zajedničku molitvu u špilji koja čuva spomen na Franjin čin uprizorenja prvih jaslica. Po razgledavanju svetišta sudjelovale smo na nedjeljnoj svetoj misi s narodom. Čitanja i liturgijsko pjevanje animirale su sestre. Evanđelje o sijaču i vrstama tla na koje pada Božja riječ potakla nas je na razmišljanje o tomu kakvo smo tlo i kakvo želimo biti, kao provincija i kao Družba; kakvi smo sijači Božje riječi.

Nakon Betlehema posjetile smo Fonte Colombo gdje se Franjin život očitovao posebno plodnim tlom, toliko bogatim da plodove donosi i u našem vremenu. U Fonte Colombu sveti je Franjo prije 800 godina morao ispraviti tekst Pravila oko kojeg se njegova braća nisu složila na kapitulu 1221. Budući da je Franjo bio više prorok nego pravnik, nije znao kako iz prve verzije teksta, koja je obilovala biblijskim citatima, sročiti zakonodavni tekst. U tomu su mu pomogli brat Leon i pravnik Bonizio, a sve pod vodstvom kardinala protektora i nekih poglavara Reda. Nakon dva mjeseca rada Franjo se vratio u Porcijunkulu s rukopisom. Nažalost rukopis se kasnije izgubio, pa je po treći put morao pisati Pravilo. Vratio se zbog toga sa svoja dva suradnika u Fonte Colombo, gdje je uz četrdesetdnevni post i molitvu, sastavio konačno Pravilo.

U mjestu koje čuva spomen na Pravilo nalazi se kapelica svete Magdalene u kojoj je Franjo rado molio svaki put kad bi onuda prolazio. Kapelica je važna za cijelu franjevačku obitelj jer je na jednom zidu iscrtan znak Tau koji datira iz Franjina vremena. Ovaj znak spasenja bio je poticaj i vrhovnoj predstojnici, s. Klari Šimunović, da nakon zajedničke molitve u kapeli svete Magdalene svakoj sestri uruči drveni Tau. Simbolika ovog čina u mjestu gdje je Franjo napisao Pravilo bila je značajna gesta za sestre okupljene na Kapitulu s ciljem obnove vlastitog zakonodavstva.

Franjino Pravilo, nastalo iz otvorenosti Duhu Svetom, bilo je pravi odgovor na potrebe Crkve toga vremena. U želji da i nas vodi Duh Sveti, vratile smo se iz Fonte Colomba u Porcijunkulu otvorene za nastavak zajedničkog rada na Konstitucijama i Odredbama.

https://ssf-mostar.com/