Seminar posta, molitve i šutnje u Đakovu

Dom duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa već 15 godina zaredom (2008-2023) organizira Seminar posta, molitve i šutnje u samostanskoj kući „Betanija“ u Đakovu pod vodstvom s. Ljilje Pehar, franjevke iz Mostara. I ove godine održan je ovaj seminar od 21. do 26. ožujka 2023., za koji se pokazao velik interes.  Sudjelovalo je 33 sudionika, od čega jedan svećenik i osobe posvećenog života. Sudionici obaju spolova došli su iz Đakova, Osijeka, Vinkovaca, Vukovara, Semeljaca, Đurđenovca, St. Mikanovaca, Punitovaca, Tomašanaca, Vrbove, Suhopolja, Lipika, Požege,  Zagreba, Kaštel Novog, Splita, ali i preko granica iz Linza (Austrija), Ljubuškog, Međugorja, Bača i Beograda. Mnogo je bilo onih koji su došli po prvi puta, ali dio njih dolazi redovito. Naime, tko jednom započne, obično nastavi dolaziti, jer  otkrije veliku vrijednost ovakve duhovne obnove.

Post kao život s kruhom, većini ne predstavlja problem, iako su se mnogi toga pribojavali, nego je on velika pomoć da se otkrije ono bitno u životu. Vidimo, kako je malo potrebno za život. Najljepši cilj posta je dozvati „ugrabljenog Zaručnika“ u svoj život, u svoju obitelj, u ovaj svijet, na sva mjesta gdje je Bog odsutan.

Ozračje šutnje je plodno tlo za Božju Riječ. Kad se šuti, bolje se čuje Boga u srcu, bolje Ga se prepoznaje u ljudima oko sebe, a napose u sakramentima. Kad sudionici uđu u šutnju i otkriju njeno dublje značenje, ona im jako godi. Upravo oni koji su se najviše pribojavali šutnje, doživjeli su njenu blagodat na poseban način.

Molitva prožima cijelo vrijeme duhovne obnove. Moli se riječima psalama u Božanskom časoslovu, moli se kod Lectio divina, molitvenog čitanja Božje riječi, moli se spontano ili u šutnji kod danonoćnih klanjanja euharistijskom Gospodinu. Sve je to vježba u molitvi srcem, a kad se posti i šuti, molitva je iskrenija i bolja.

Ovaj spoj posta, molitve i šutnje predstavlja vrlo snažno sredstvo za osobno duhovno osvježenje, produbljenje vjere i porast duhovnog kapitala u čovjeku. To potvrđuju iskustva sudionika koja se izmjenjuju na kraju seminara. A želja da se ponovno sudjeluje na ovakvom seminaru potvrđuje kako drevna praksa kršćanskog posta i danas ima svoju privlačnu snagu. 

s. Rastislava Ralbovsky (Milosrdne sestre sv. Križa)

https://ssf-mostar.com/