Dodjela Rektorove nagrade

Na Sveučilištu u Mostaru upriličena je 5. prosinca 2022. dodjela Rektorove nagrade za najbolji ostvareni uspjeh studenata u akademskoj 2021./2022. godini.

Rektorovu nagradu dobila je i naša s. Marija Boban.

Iskrene čestitke i uspješan nastavak studija!

https://ssf-mostar.com/