Sveta misa za pokojne sestre Provincije

O Spomenu svih pokojnih članova Franjevačkih redova, 3. studenoga 2022., slavljena je sveta misa za pokojne sestre Provincije. Euharistijsko slavlje na sestarskom groblju Gruban u Bijelome Polju predvodio je fra Ante Marić.

I ove su se godine sestrama Provincije na sv. misi pridružili članovi obitelji i rodbine naših pokojnih sestara. Dirljiva je ta ljubav i povezanost koja traje i do sedamdeset godina nakon nečije smrti.  

Dan je bio takav da ni po čemu ne pripada u mjesec studeni. Samo su cvijeće i svijeće na grobovima sestara vraćali u stvarnost. I obilazak od groba do groba i sjećanje na tolike sestre s kojima smo živjele, radile, koje su nam bile uzor, učiteljice, majke… i onda tihi uzdah: Počivala u miru, Bog ti dao pokoj vječni…

Sjećanja su nas vodila i dalje od našega Grubana –  Međugorje, Mostar, Široki Brijeg, Hrašljani, Zagreb, Maribor – na sva mjesta, znana i neznana, gdje su naše sestre našle svoje posljednje ovozemno počivalište. S plamičcima svijeća titra i naša nada da je sve njih Gospodin našao pripravne, sa zapaljenom svjetiljkom.

Sve su se naše molitve za njih i za sve koji su s njima bili povezani slile u euharistijsku žrtvu.

šsf-mostar

https://ssf-mostar.com/