S. Katarina Raič i s. Katarina Vučić obranile diplomski rad

Danas, 6. listopada 2022. godine, na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru s. Katarina Raič i s. Katarina Vučić uspješno su obranile diplomski rad i stekle zvanje magistre religijske pedagogije i katehetike.

S. Katarina Raič obranila je diplomski rad na temu „Kršćanski put sjedinjenja s Bogom“ izrađen pod mentorstvom dr. sc. Drage Župarića i mr. sc. Ive Šutala.

S. Katarina Vučić obranila je diplomski rad na temu „Naučiteljice Crkve“ koji je izradila pod vodstvom mentora doc. dr. sc. Maria Bernadića.

Čestitamo i želimo im plodan rad na njivi Gospodnjoj!

https://ssf-mostar.com/