Održan seminar posta, molitve i šutnje

Školske sestre franjevke su organizirale još jedan seminar posta, molitve i šutnje u duhovnom centru „Biskup fra Paškal Buconjić“ u Bijelom Polju od 1. do 4. rujna 2022. godine. „Kao Marija da te ljubim“ bila je tema seminara na kojem je sudjelovalo 20 duša željnih naučiti kako ljubiti po uzoru na Mariju. Ovaj put odazvao se lijep broj mladih vjernika što je bilo na radost svima, a posebno našoj voditeljici seminara sestri Ljilji Pehar.

Tijekom seminara bili smo odvojeni od buke svijeta kako bismo dublje pogledali u svoju nutrinu i tako otvorili Gospodinu vrata srca svoga. „Ovo su dani života s kruhom radi približavanja Euharistijskom kruhu“, bile su riječi s. Ljilje kojima je htjela naglasiti važnost našega posta. Tjelesnim odricanjem dobili smo duhovnu puninu koja nam je zaista pomogla u otkrivanju Božjeg glasa u nama samima.

Euharistijom, molitvom, cjelonoćnim klanjanjem i pričesti pod obje prilike pokušavali smo se što više približiti onoj ljubavi koju je Marija imala za Isusa.

Fra Zlatko i mladi framaši iz Širokog Brijega zaista su bili jedno veliko osvježenje našem seminaru, pružajući svoju ljubav  pjesmom i molitvom.

Šutnja često govori više od riječi. Isusova šutnja nam je primjer kako se odnositi prema bližnjima, u ljubavi. Povlačenje u tišinu u nama je budilo veću želju za spoznavanjem Gospodina, ali i samih sebe.  Razmišljanje o Mariji, njezinom potpunom predanju i pouzdanju u volju Očevu, o njezinim žalostima i radostima otkrivalo nam je silne prepreke koje nas sputavaju i priječe našem potpunom predanju.

Zahvaljujemo Bogu za ove dane u kojima smo disali kao jedno upravo zbog toga jer nam je naš Bog bio glavna misao. Spoznali smo da nam uvijek šalje posebnu poruku preko druge osobe i tako svoju riječ zapisuje u svoje srce.

Sanja Budimir

https://ssf-mostar.com/