S. Katarina Vučić uspješno obranila završni rad

U petak, 2. listopada 2020. godine, na Teološko-katehetskom institutu Mostar, obranom završnog rada, sedam studenata uspješno je privelo kraju svoje trogodišnje preddiplomsko visokoškolsko obrazovanje na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi. Nakon završetka prvog ciklusa studija i obranom završnog rada, kako propisuje Statut TKIM-a, stekli su akademsku titulu i zvanje prvostupnika (baccalaureus) religijske pedagogije i katehetike.

Među studentima koji su pristupili obrani završnog rada bila je i naša s. Katarina Vučić koja je pred tročlanom komisijom (dr. sc. Mario Bernadić, predsjednik komisije, dr. sc. Mile Vidić, član i mr. sc. Mladen Šutalo, član) obranila rad na temu „Put savršenosti sv. Terezije Avilske s posebnim osvrtom na njezin molitveni život“ izrađen pod vodstvom doc. dr. sc. Maria Bernadića.

S. Katarini želimo puno uspjeha u nastavku studija na TKIM-u!

(tkim-šsf)

https://ssf-mostar.com/