S. Katarina Raič uspješno obranila završni rad

U četvrtak, 15. listopada 2020. godine, na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, obranom završnog rada, naša s. Katarina Raič uspješno je privela kraju svoje trogodišnje preddiplomsko visokoškolsko obrazovanje na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi. Nakon završetka prvog ciklusa studija i obranom završnog rada, kako propisuje Statut TKIM-a, stekla je akademsku titulu i zvanje prvostupnika religijske pedagogije i katehetike.

S. Katarina je pred tročlanom komisijom (dr. sc. Milenko Krešić, predsjednik komisije, dr. sc. Ivan Ivanda, član i mr. sc. Marko Šutalo, član) obranila završni rad na temu „Redovničke teme u zbornicima radova s redovničkih tjedana“ izrađen pod vodstvom dr. sc. Ivana Ivande i mr. sc. Davora Berezovskog.

S. Katarini čestitamo i želimo puno uspjeha u nastavku studija!

https://ssf-mostar.com/