Sestra Kata Ostojić obranila doktorski rad

U četvrtak, 22. listopada 2020. godine, na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, s. Kata Ostojić obranila je doktorski rad pod naslovom „Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije“. U Povjerenstvu za obranu rada bili su: emeritus prof. dr. Sadeta Zečić, predsjednica, emeritus prof. dr. Sait Kačapor, mentor i dr. Jasmina Bečirović-Karabegović, član.

Disertacija se sastoji od teorijskoga i empirijskoga dijela. U teorijskom dijelu povezala je obrazovanje, odgoj i karitativno djelovanje. Osim toga, osvrnula se i na odgojno-obrazovnu ulogu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kroz svoje institucije, a dala je i prikaz Caritasovih projekata kojima je cilj osigurati osnovne životne uvjete, ali i raditi na razvoju cjelokupne čovjekove osobnosti. Na temelju navedene literature, prikazala je važnost odgojno-obrazovnog djelovanja ne samo kroz javne institucije, nego i kroz svakodnevni karitativni rad humanitarno-pastoralnih organizacija. Empirijsko istraživanje provedeno je s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja odgojno-obrazovne funkcije Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije te opravdanosti ove funkcije. Istražila je i doprinos Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kroz odgojno-obrazovnu funkciju za napredak Bosne i Hercegovine.

Kroz analizu mišljenja djelatnika Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, roditelja DV „Sveta Obitelj“ i niz intervjua i upitnika dokazala je doprinos Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije odgoju i obrazovanju.

Iskrene čestitke s. Kati na obrani rada i puno Božjeg blagoslova i djelotvorne ljubavi u budućem radu!

Više… 

https://ssf-mostar.com/