Iziđe sijač

U izdanju Provincijalata Školskih sestara franjevki Provincije Svete Obitelji iz tiska je izišla nova knjiga pod nazivom „Iziđe sijač. Trideset godina molitveno-odgojnih seminara.“

Prigodnu monografiju o 30. obljetnici održavanja molitveno-odgojnih seminara za mlade u Domus pacis u Međugorju (1993.-2023.) uredile su s. Leopoldina Kovačević, s. Petra Bagarić, s. Magdalena Šarić i s. Matija Pačar.

„U rukama imamo knjigu – piše u proslovu provincijska predstojnica s. Franka Bagarić – koja govori o dugogodišnjem kontinuiranom izlasku „sijačica“ sjemena Riječi na njivu Gospodnju. Sijalo se na seminarima za mlade, jednodnevnim duhovnim obnovama za mlade i obitelji, na seminarima posta, molitve i šutnje, te navješćujući Riječ na valovima Radija Herceg-Bosne, Radiopostaje Mir Međugorje, a u novije vrijeme koristeći i druga sredstava u virtualnoj komunikaciji. Najčešće se izlazilo sijati vikendom, ali i u druge dane kada je bilo moguće okupiti mlade i druge tražitelje iskustva susreta s Isusom koji ražaruje srce i daruje mir. Sijalo se s vjerom da će bačeno sjeme Riječi Božje u mnogim srcima naići na plodno tlo koje će u svoje vrijeme donijeti plod Bogu na slavu.“

Knjiga se sastoji od sedam poglavlja, a poglavlja su popraćena tabelama i fotografijama o održavanju molitveno-odgojnih seminara i ostalih oblika odgojnog rada s mladima.

https://ssf-mostar.com/