U provincijskoj kući u Mostaru proslavljena svetkovina Svete Obitelji

U ozračju božićnog događaja, u nedjelju 31. prosinca 2023. godine u provincijskoj kući u Franjevačkoj u Mostaru proslavljena je svetkovina Svete Obitelji, naslovnika naše Provincije.

Euharistijsko slavlje u samostanskoj kapeli predvodio je provincijal Hercegovačke  franjevačke provincije fra Jozo Grbeš.

Osim kućne zajednice sudjelovale su i sestre iz zajednica u Mostaru, iz Zagrebačke i Franjevačkog samostana, te skupina sestara iz Bijeloga Polja s novakinjama, postulanticama i kandidaticama. Kapelicom su se razlijegali radosni zvuci božićnih pjesama što blagdanu daje posebnu ljepotu i srca ispunja radošću.

Nakon što su sestre pročitale liturgijska čitanja o. Provincijal navijestio je evanđelje te protumačio naviještenu Božju riječ. Napose je u prigodnoj homiliji istaknuo riječ i obećanje upućeno Abrahamu: „Ne boj se, ja sam ti zaštita!“, propitkujući gdje su naše zaštite i sigurnosti, tražimo li je u ljudima ili se oslanjamo na Božji blagoslov i obećanje: „Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti“, dodajući da će toliko biti njegovo potomstvo. Potaknuo je fra Jozo sve da se bez straha oslone na Božji „Ne boj se!“, na njegovu milost i blagoslov. U tome je sve i ne treba nam ništa više.

Na koncu misnoga slavlja nazočnima se obratila provincijska predstojnica s. Franka Bagarić čestitajući svim svetkovinu i naslovnika Provincije.

https://ssf-mostar.com/