Osnivanje podružnice

Godine 1935. Provincija je osnovala svoju podružnicu, vlastitu kuću s dječjim vrtićem i stručnom školom u Lištici. Uz školu je u Lištici postojao i mali internat za djevojke koje su pohađale školu, a bilo im je daleko dolaziti iz roditeljske kuće. Godine 1939. organizirano su održavale tečaj ćilimarstva. Kuća je građena tri godine. Godine 1938. blagoslovio ju je mostarski biskup dr. fra Alojzije Mišić.

Poput drugih kuća Provincije i ova je godine 1949. nacionalizirana.

Danas

Sestre su se ponovno naselile u Lištici 1968. godine. Kupile su obiteljsku kuću u današnjoj Ulici fra Didaka Buntića 45, dogradile je i prilagodile za smještaj sestrama. Uz nju je napravljena i veća kapela, posvećena Navještenju Gospodinovu, koja je otvorena i za vjernike. Sestre ove zajednice bave se odgojno-obrazovnim radom. Danas u njoj živi 11 sestara.

Zbog ratnih događanja u Mostaru godine 1992. ova je kuća nekoliko mjeseci služila kao “provincijalat”.

https://ssf-mostar.com/