Bog poziva sve ljude da žive u zajedništvu s Njim. U krilu Crkve postoje različiti putovi odgovora na taj besplatan dar. Tako nalazimo većinu ljudi koji se posvećuju obiteljskom životu u braku, ima osoba koje se posvećuju služenju među ljudima živeći u beženstvu. Ali ima i onih koji osjećaju da su pozvani živjeti kao redovnici i redovnice ili kao svećenici. Posvećeni život u redovništvu poseban je način življenja kršćanskoga poziva, a sastoji se u potpunoj raspoloživosti Bogu i Njegovu kraljevstvu u duhu Blaženstava i evanđeoskih savjeta. Posvećenje se ostvaruje u svakoj Ustanovi prema vlastitoj karizmi. Karizma je dar Duha Svetoga za posebne potrebe Crkve i naroda Božjega. Vrjednote koje označavaju franjevačko življenje proizlaze iz osobe, života i riječi sv. Franje, a odlikuje ih:

  • duh evanđelja
  • bratstvo/sestrinstvo
  • siromaštvo
  • malenost
  • evangelizacija (naviještanje)

Naša Družba ima svoje korijene u Trećem redu sv. Franje Asiškoga. U početcima naše povijesti nalaze se dvije značajne osobe: s. Franciska Antonija Lampel i s. Margarita Pucher koja je dala početak novoj ustanovi vođena “sućuti prema siromašnoj i napuštenoj djeci“.

https://ssf-mostar.com/