Bavljenje kućnom radinosti bio je jedan od načina privređivanja i pribavljanja sredstava za uzdržavanje zajednice. U Provinciji je neko vrijeme to bila značajna djelatnost. Njome su se bavile sestre u Bijelome Polju, Lištici, Konjicu i Kiseljaku, a obuhvaćala je uglavnom šivanje odjeće i posteljine, izradu madraca i jorgana po narudžbi te izradu liturgijskoga ruha. U ovaj je posao bio uključen značajan broj sestara, od kojih su dio činile i umirovljenice. Od 80-ih godina djelatnost je smanjivana i danas je svedena na minimum, u prvom redu zbog nedostatka sestara i potrebe da se sestre angažiraju u drugim djelatnostima.

Šivaonica

Danas je za Zajednicu najznačajnija šivaonica redovničkih odijela u Bijelome Polju. U vrijeme rata u BiH bila je smještena u sestarskome samostanu u Međugorju, a 2005. ponovno vraćena u Bijelo Polje. Redovnička je odijela, kako prije tako i danas, šivao maleni broj za to osposobljenih sestara, koje su se s ljubavlju posvećivale tom poslu ne pitajući za vrijeme i umor. Danas je, posebice, broj sestara, uposlenih u šivaonici, vrlo malen. Osim šivanja redovničkih odijela sestre su do devedesetih godina šivale i odjeću i posteljinu te izrađivale madrace i jorgane po narudžbi.

Izrada liturgijskog ruha

Dugu tradiciju u Provinciji Svete obitelji ima i izrada liturgijskoga ruha. Vezionica u Bijelome Polju postojala je od 1953., a u Kiseljaku od 1980. godine. Nekadašnja vezionica iz Bijelog Polja danas je u Mostaru i osuvremenjena je novim tehničkim pomagalima. Vezionica iz Kiseljaka neko je vrijeme bila u Konjicu. Unatoč velikim potrebama za crkvenim ruhom zbog smanjenog broja sestara prekinula je s radom.

Kontakt:
s. Ljilja Pehar
00387/36/ 449 – 200
mob. 063 – 808 – 430
e-mail: peharljilja@gmail.com

Priprema hostija

S pripremom i pečenjem hostija sestre su započele još u Bijelome Polju neposredno pred Domovinski rat, zbog kojega su bile prisiljene prestati s radom. Iznova se započelo u sestarskom samostanu u Međugorju u kolovozu 1999. godine. Jedna ili više sestara otada neprekidno radi: peku, režu i pakiraju hostije, podmirujući potrebe većine hercegovačkih župa.

Kontakt:
s. Ruža Jurković
Samostan “Rane sv. Franje”
Donji Baraći 8
88266 MEĐUGORJE,
tel: 036/653-245; fax: 651-576

https://ssf-mostar.com/