Nekrologij

Dugu tradiciju u Provinciji Svete obitelji ima i izrada liturgijskoga ruha. Vezionica u Bijelome Polju postojala je od 1953., a u Kiseljaku od 1980. godine.

Vezionica iz Kiseljaka neko je vrijeme bila u Konjicu. Unatoč velikim potrebama za crkvenim ruhom zbog smanjenog broja sestara prekinula je s radom.

Nekadašnja vezionica iz Bijelog Polja danas je u Mostaru i osuvremenjena je novim tehničkim pomagalima.

Kontakt:
s. Ljilja Pehar
+387/36/ 449 200
Mob. 063 808 430
E-mail: peharljilja@gmail.com

https://ssf-mostar.com/