Nekrologij

Dugu tradiciju u Zajednici ima pravljenje kreme za kožne bolesti, ekcem i psorijazu. Pravljenje kreme u baštinu je ostavila pokojna sestra Krispina Dugandžić (1885.-1963.), koja je recept za izradu kreme dobila od vojnog liječnika, Austrijanca, u Prvom svjetskom ratu. Sama se tim bavila sve do svoje smrti.

Nakon s. Krispine kremu su pravile s. Ferdinanda Bandur (1890.-1973.), s. Laurencija Ćurić (1906.-1983.) i s. Silvana Rozić (1943.-2023.). 

Za više informacija možete se obratiti na sljedeće telefonske brojeve:

s. Mila Sesar +387/ 63 790 054

s. Kristina Barbarić +387/ 63 526 575

https://ssf-mostar.com/