Redovnička kuća s Centrom za socijalno ugrožene osobe osnovana je 2017. godine i vlasništvo je Provincije. U sklopu kuće otvoren je i dječji vrtić „Bukovica“ koji je započeo s radom u travnju 2018. godine. U kući se održavaju razni provincijski susreti te obnove i seminari za djecu i odrasle. Kućna kapela posvećena je Božjemu milosrđu.

https://ssf-mostar.com/