S. Ivana Džeba obranila diplomski rad

Dana 30. rujna 2022., na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru s. Ivana Džeba uspješno je obranila diplomski rad pod naslovom „Život i djelo fra Brune Adamčika s posebnim osvrtom na nastojanja oko ostvarivanja ideja cecilijanskog pokreta“ te time stekla zvanje magistre glazbene kulture i etnomuzikologije.

Čestitamo s. Ivani! Neka joj glazba i liturgijsko pjevanje bude molitva i uzdizanje duše Bogu, na slavu Božju i posvećenje vjernika!

https://ssf-mostar.com/