S. Anica Orlović obranila završni rad

Dana 1. listopada 2021. godine na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru s. Anica Orlović uspješno je obranila završni rad na temu „Teološko-pastoralni (katehetski) tečajevi u Hercegovini“ izrađen pod vodstvom doc. dr. sc. Marka Šutala.


Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog studija i obranom završnog rada s. Anica je stekla akademsku titulu i zvanje prvostupnice religijske pedagogije i katehetike.

S. Anici želimo puno uspjeha u nastavku studija na TKIM-u!

https://ssf-mostar.com/