Susret sestara s privremenim zavjetima

U Kući Božjega milosrđa u Bukovici održan je od 28. do 30. svibnja 2021. godine susret sestara s privremenim zavjetima. Sudjelovalo je sedamnaest sestara s odgojiteljicom s. Slavicom Barbarić. Razmišljanja o temi Emocionalna zrelost sa sudionicama je podijelio voditelj seminara o. Viktor Grbeša, OCD.


U kratkom vremenu koje je bilo na raspolaganju, o. Viktor je dotaknuo mnoge važne teme koje se prije svega tiču približavanja nama samima, kao i upoznavanje sebe u istini koja je vrlo često bolna, ali i oslobađajuća. S obzirom na to da ćemo kroz život često biti u kontaktu s ljudima, istakao je važnost prepoznavanja potreba i problema ljudi koji su, nažalost, u današnje vrijeme sve češći i prisutniji. Pozvane smo biti uključene u živote ljudi i Crkve kojoj pripadamo, te je stoga nužno zanimati se za njihove potrebe i slušati ih bez osude. Svakako, sve s pouzdanjem u Božju milost i snagu. Rast je kao branje jabuke sa stabla, ono se ne događa kao trganje nego kao prirodno sazrijevanje nakon kojeg ona sama padne na zemlju. Bog želi da sebi budemo na prvom mjestu, jer bez toga nam ni On nikada neće zauzimati prvo mjesto. Bog je stvorio naše potrebe i kao što dijete tek kada je nahranjeno može surađivati tako i naše emocije traže ono što im je potrebno, a to je naša pažnja, istaknuo je između ostalog voditelj seminara.

S obzirom na naš osobni rast o. Viktor je naglasio kako se povremeno u nama javlja krivnja, koju je također važno pravilno shvatiti, jer u suprotnom nam može stvarati ozbiljne probleme na našem duhovnom putu.

O. Viktor se trudio prenijeti što više od bogatstva svoga iskustva i znanja kroz predavanja, testove pa i osobne razgovore. Uvjerene smo da ono što smo kroz ovo vrijeme čule i prepoznale kao dobro i vrijedno možemo primijeniti u svojoj svakodnevnici ne bojeći se mogućih poteškoća i vjerujući da Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube.

s. Dajana Dujmović

https://ssf-mostar.com/