Novo vodstvo Vijeća franjevačkih zajednica u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

U Franjevačkom samostanu Uznesenja BDM na Šćitu – Rama u utorak, 14. svibnja 2019., održana je redovita sjednica Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Na jutarnjem dijelu sjednice Vijeća svoje je izvješće podnijela dosadašnja predsjednica VFZ-a s. Kata Karadža, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, te su se razmatrala tekuća pitanja. Nakon izvješća pristupilo se izboru novoga vodstva VFZ-a.

Za predsjednika Vijeća izabran je fra Jozo Marinčić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Sv. Križa – Bosne Srebrene. Za potpredsjednicu izabrana je s. Darija Jovanović, vrhovna poglavarica Družbe sestara franjevki od Bezgrešnog Začeća iz Dubrovnika, a za trećeg člana Predsjedništva s. Emila Barbarić, provincijalna predstojnica Provincije Krista Kralja sestara Kćeri milosrđa.

Osim izbornog dijela sjednice, članovi VFZ-a raspravljali su o djelovanju pojedinih tijela kojima upravlja Vijeće te donijeli zaključke koji će spomenuti rad učiniti prepoznatljivijim i djelotvornijim. Članovi Vijeća poslušali su također i izvješće ravnatelja Franjevačkog instituta za kulturu mira fra Bože Vulete te su raspravljajući o novim oblicima djelovanja Instituta izglasali povjerenje dosadašnjem vodstvu.

https://ssf-mostar.com/