Molitveno-odgojni seminar za osnovnoškolke

Molitveno-odgojni seminar za djevojke 8. i 9. razreda održan je od 17. do 19. siječnja 2020. godine u Kući mira u Međugorju. Tema seminara bila je „Kamo da idemo?“, a vodile su ga sestre franjevke s. Matija Pačar i s. Arkanđela Jurčević. Na programu su bili: molitva, predavanje o Blaženoj Djevici Mariji, klanjanje, krunica, druženje, pjesma…

Na seminaru nas je bilo 45 i stvorena su mnoga prijateljstva s djevojkama iz drugih gradova. Stekle smo nova iskustva koja ćemo zauvijek pamtiti. Naučile smo da je ponekad tišina vrjednija od riječi. Prije svega trebamo zahvaliti dragom Bogu na ova tri najljepša dana u našim životima. Također želimo zahvaliti ljudima koji su kuhali za nas i pospremali. I nadam se da ovo nije zadnji seminar u kojem ću sudjelovati.

Mihaela Kolobarić

https://ssf-mostar.com/