Marija Šimić i Marija Rotim započele godinu novicijata

U samostanu sv. Franje u Bijelom Polju, 3. veljače 2020., za vrijeme molitve Večernje, upriličen je obred uvođenja u redovnički život dviju postulantica: Marije Šimić i Marije Rotim. Istoga dana kandidatica Jelena Naletilić započela je godinu postulature.

Dok se u Crkvi proslavljao blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu i zahvaljivalo Bogu za dar posvećenoga života, u samostanskoj zajednici i kući odgoja u Bijelome Polju dosadašnje postulantice izrazile su želju pristupiti redovničkoj obitelji Školskih sestara franjevaka Krista Kralja i upoznati njihov način života kako bi slijedile Krista po uzoru siromašnog i poniznog svetog Franje. Potom su primile razlikovni znak Družbe, tau – znak križa koji će ih podsjećati na pripadnost Družbi i poticati na nasljedovanje Krista.

Nakon molitve psalama evanđeoski ulomak iz Markova evanđelja pročitala je kućna predstojnica s. Robertina Barbarić, a s. Marijana Selak, odgajateljica novakinja, pročitala je ulomak iz Pravila i života braće i sestara Trećeg samostanskog reda sv. Franje o sadržaju toga života i primanju novih kandidata.

Uslijedio je nagovor provincijske predstojnice s. Zdenke Kozina o naravi redovničkoga života kao i o programu kojim će biti ispunjena godina novicijata: produbljenim molitvenim životom, intenzivnijim proučavanjem Pravila i Konstitucija te povijesti, duhovnosti i karizme Družbe i vlastite provincije pod vodstvom učiteljice s. Marijane Selak i njezinih suradnik/ca. Novakinjama je čestitala te ih potaknula: „Jučer smo se u liturgiji Dana posvećenoga života spomenuli starca Šimuna i proročice Ane. Neka vam se ono što ćete učiti tijekom novicijata ureže duboko u srce te i vi poput njih, bogobojazno i pravedno, s čežnjom i oduševljenjem, prepoznajete ljepotu primljenoga dara poziva i svojim životom pripovijedate o čudesima koja dolaze od Gospodinovih obećanja.“

Novakinje je povjerila odgajateljici s. Marijani Selak koja će ih uvoditi u život molitve i u življenje evanđeoskih savjeta pomažući im da upoznaju bitne zahtjeve redovničkoga života.

Kandidatici Jeleni, koja započinje godinu postulature, uputila je također riječi ohrabrenja: „Iako ‘odijelo ne čini redovnicu’, postulantska haljina koju si večeras odjenula znakovita je i upućuje na ono neprolazno zbog čega se odlučuješ živjeti kao redovnica. Neka Te ne obeshrabri ako nekima Tvoje ruho bude „znak osporavan“. Pouzdaj se u sigurnost Božjih obećanja i bit ćeš hodajući odgovor da se isplati slijediti nadahnuća Duha i putove Crkve.“

Na koncu je s. Zdenka zahvalila odgajateljicama s. Marijani i s. Slavici za raspoloživost da sudjeluju u odgoju s pouzdanjem u Boga i svjedočeći im prije svega Božju ljubav. A sve sestre potaknula je da žarom molitve i korjenitim življenjem redovničkih zavjeta stvaraju zdravo obiteljsko i odgojno ozračje te tako odgajanicama budu poticaj, ohrabrenje i putokaz na putu nasljedovanja Krista.

https://ssf-mostar.com/