Temeljno poslanje sestara je naviještati Radosnu vijest osobnim i zajedničkim životom. U punoj vjernosti karizmi i odgovarajući zahtjevima inkulturacije sestre se posvećuju odgoju i kršćanskom poučavanju; sudjeluju u apostolskom poslanju Crkve, vršeći djela ljubavi i služenja. (Konstitucije, čl. 49.)

https://ssf-mostar.com/